Onderhoud/schoonspuiten duikers

In opdracht van het Waterschap onderhouden wij duikers in een groot deel van Zeeland. 

Beschoeiing 

Voor diverse opdrachtgevers plaatsen wij beschoeiing langs waterkanten. Wij leggen onder meer beschoeiing aan met hardhouten schotten en damwandplanken. 

Baggerwerkzaamheden

Voor diverse opdrachtgevers voeren wij de baggerwerkzaamheden uit. Denk hierbij aan sloten, gemalen, vijvers, etc. 

IMG_0726.jpg

Natuurvriendelijke oevers

In opdracht van Waterschap Scheldestromen leggen wij natuurvriendelijke oevers aan in de Provincie Zeeland. We verbreden de watergangen voor waterberging, leggen eilanden aan voor de vogels, bekleden de oevers met Enkamat of Johamat en de vrijgekomen grond verdelen we op aangrenzende percelen. 

Onderhoud strand Baarland

In opdracht van Camping Scheldeoord en Gemeente Borsele onderhouden wij het strand van Baarland. Dit houdt in dat wij het strand schoonmaken en de werkzaamheden verrichten rondom het opspuiten van het strand. 

grondwerkzaamheden

Voor diverse opdrachtgevers voeren wij de grondwerkzaamheden uit voor onder meer nieuwe bedrijfspanden.

Maaikorven

Het is hoog tijd voor maaikorven als uw sloten volledig dichtgegroeid zijn met planten en onkruid! Wij werken met een eigen kraan met maaikorf en knikarm. Hierdoor kunnen wij de begroeiing van een talud of waterbodem maaien. Wij hebben veel ervaring in het werken met de maaikorf. Hierdoor kunnen wij effectief te werk gaan.

Kroos verwijderen

Kroos verdubbelt zich snel tijdens warme zomerdagen. Het bedekt vijvers als een tapijt en sluit het af van zuurstof en licht. Wij helpen u graag met het verwijderen hiervan.