Smits BV

Loon- en Grondverzetbedrijf

SMITS BV

Grondverzet • Verhuur • Slootonderhoud

org_e58778eae3a8674d_1540649525000.jpg
 
 

Recente projecten
 

 

Natuurvriendelijke oevers

In opdracht van Waterschap Scheldestromen leggen wij natuurvriendelijke oevers aan in de Provincie Zeeland. We verbreden de watergangen voor waterberging, leggen eilanden aan voor de vogels, bekleden de oevers met Enkamat of Johamat en de vrijgekomen grond verdelen we op aangrenzende percelen. 

uitbreiding camping scheldeoord

Op Camping Scheldeoord in Baarland realiseren wij het aanleggen van nieuwe standplaatsen. We bieden het totale pakket aan: uitgraven, nutsvoorzieningen, aanleggen van riolering, drainage en het aanleggen van de wegen.

_MG_7751.jpg

Beschoeiing Sloeweg

In de sloten langs de nieuwe sloeweg brengen wij beschoeiing aan in opdracht van Waterschap Scheldestromen. Beschoeiing is hier nodig, omdat de sloten erg zanderig zijn en snel inzakken. De beschoeiing zorgt ervoor dat er niks wegzakt en dat de sloten een goede doorgang hebben.

 
 

Klein baggerwerk

We hebben een mooie opdracht afgerond. Wij kregen de vraag om een vijver uit te baggeren en daarbij zo min mogelijk schade aan te brengen aan de tuin en beplanting. Ingezet werd de baggerschuifboot in combinatie met een 13 tons rupskraan. We hebben rijplaten neergelegd en de modder afgevoerd met 2 rupsdumpers om zo min mogelijk te beschadigen.

Boot.jpg
 

Camping Scheldeoord

Op Camping Scheldeoord in Baarland realiseren wij het aanleggen van 48 nieuwe standplaatsen. We bieden het totale pakket aan: uitgraven, nutsvoorzieningen, aanleggen van riolering, drainage en het aanleggen van de wegen.

 
 

Baggeren

Het personeel van de combinatie Kloosterman-Smits kreeg afgelopen najaar een mooie nieuwe uitdaging. Voor het eerst mocht deze samenwerking van Loon-, verhuur- en transportbedrijf Kloosterman uit Kapelle en Loon- en grondverzetbedrijf Smits uit Baarland gaan baggeren vanaf het water.

WhatsApp Image 2018-04-26 at 20.02.44 (1).jpeg